Nemachizukinoshow in Shiga

2015

PLACE/DATE:
Otsu, Shiga
2015/8/29 OPEN 9:00 / START 10:00

 

ARTIST:
Keiichiro Shibuya
Shinichi Osawa
ACO
Nanao Tabito
DE DE MOUSE
Tamaki ROY
Nasu Asako
jizue
DJ MOTIVE
Nonburari
mama!milk
OLIVEOIL
soulflex
Amazon Matsuda
Kaneki Kazuya
kie
Anatarutahito
Luca
Chiruko
Kamui

 

http://nemachizukinoshow.com/