Yusuke Koichi × Takashi Matsushita × Keiichiro Shibuya @Genroncafe

2019 Apr

Date:Friday, 26th April 2019 18:30 Open, 19:00 Start
Venue:Genroncafe
(6F Tshukasa-Building, 1-11-9 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo)

 

Guest:
Yusuke Koichi
Takashi Matsushita
Keiichiro Shibuya

 

Ticket:
Front Low seat/Limited to members of Tomono-kai/ADV:¥2,600
Limited to members of Tomono-kai/ADV:¥2,100
Limited to members of Tomono-kai/DOOR:¥2,600
ADV:¥2,600
DOOR:¥3,100

 

Live Stream:
Channel Members:Free
General:¥1,000